Kelas Multimedia : Movie Maker ( Tahap 2)

12 Disember 2018 | Aktiviti Terkini

Pada 11 December 2018 PI Niah telah membuat kelas ICT yang berasaskan Multimedia dengan menggunakan Movie Maker sebagai medium bantuan. Seramai 8 orang peserta telah menghadiri kelas yang diadakan, ujuan kelas dibuat adalah untuk membantu para peserta mendalami kegunaan aplikasi Movie Maker.

Kelas ini diadakan bertujuan untuk menguji kepakaran peserta yang datang dalam menggunakan Movie Maker sekaligus menambah ilmu dalam penghasilan video yang kreatif kerana pada tahap 2, peserta dibiarkan sendiri memilih tajuk dan mendapatkan klipvideo (raw material) hasil lakonan bebas.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti ini dijalankan:

Kembali Ke Atas

kembali